• ตุลาคม-ธันวาคม:
  Smart Guy / Smile Girl

  กิจกรรมการประกวดหนุ่มมาดเท่ห์กับสาวยิ้มละไม
  • กิจกรรมการเฟ้นหาทีมงานแข็งแกร่งที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับโครงการ You are the FACE of Toyota พวกเขาจะต้องฝ่าฟันด้วยการแข่งขันกันโดยใช้ไหวพริบปฏิภาณ ความรู้ความสามารถเฉพาะตัว

   ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท
  Toyota อะฮ๊ะ Variety
 • กันยายน : การพูด

  • - ใช้คำพูดสุภาพ
  • - มีหางเสียงทุกประโยค
  • - พูดชัดถ้อย ชัดคำ
  • - ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล
  • - ท่าทางเป็นมิตร
  • - ใช้คำพูดทักทายอย่างสุภาพ "สวัสดีค่ะ ต้อนรับ / ยินดีรับใช้ / ยินดีให้บริการ"
  • - คำถามแสดงความสนใจ "ใส่ใจ "มีอะไรให้รับใช้คะ/ครับ"
  • - ใช้คำแนะนำอย่างสุภาพ "ดิฉัน..มีข้อเสนอบริการดังนี้"
  • - คำพูดสอบถาม "สะดวกไหมคะถ้า..."
  • - การอธิบายด้วยคำพูดเข้าใจง่าย "สามารถทำได้โดย"
  • - การปฏิเสธอย่างเห็นใจ เข้าใจผู้ฟัง "ขออภัยค่ะ/ ครับ..เกรงว่าจะไม่สะดวก"
  • - การเจรจา สนทนาด้วยความเป็นมิตร "หากมีข้อแนะนำ จะยอดเยี่ยมเลยนะคะ"
  • - พูดด้วยถ้อยคำสุภาพ มีหางเสียง "ยินดีค่ะ"
  • - ตอบรับการสนทนา และใส่ใจรับฟังลูกค้า "ค่ะ, ครับ"
  • - พูดขอความร่วมมือ หรือขอร้อง "กรุณา ..., ช่วย ..., ขอให้คุณ ..."
  • - จบการสนทนาอย่างเป็นมิตร "ด้วยความยินดีค่ะ โอกาสหน้ามีอะไรให้รับใช้ก็ยินดีครับ/ค่ะ"
  • - คำพูดแสดงความรู้สึกที่ดีต่อลูกค้า "กรณีนี้ ดิฉัน/กระผม จะดูแลให้เป็นพิเศษ นะครับ/ค่ะ, ขออภัยค่ะ"
  Toyota อะฮ๊ะ Variety
 • สิงหาคม : การรับ- ส่ง เอกสาร

  การส่งเอกสาร
  • เอกสารต้องอยู่ในลักษณะที่ “ลูกค้า” พร้อมอ่าน (ไม่ต้องพลิกเอกสารไปมา)
  • การจับและยื่นเอกสารต้องใช้ทัง้ 2 มือ
  • เอกสารต้องอยู่ในลักษณะที่ “ลูกค้า” พร้อมอ่าน
  • โน้มไหลลงเล็กน้อย
  • ส่งถึงมือลูกค้าทุกครัง้ หรือหากไม่สะดวก ต้องแจ้งลูกค้าว่า ขออนุญาตวางด้านนี้นะคะ
  Toyota อะฮ๊ะ Variety
 • กรกฎาคม : การเดิน

  การเดินไปต้อนรับลูกค้า
  • มองลูกค้าและยิ้ม
  • โน้มลาตัวไปด้านหน้าพร้อมก้าวเท้าให้เร็วขึ้น
  • ขณะที่เดิน สายตาต้องมองที่ลูกค้า
  การเดินนำลูกค้า
  • หากต้องพาลูกค้าไปที่ใดที่หนึ่ง ให้เดินนำลูกค้า
  • โดยเยื้องไปด้านข้างใดข้างหนึ่ง เล็กน้อย(ทำมุม 45 องศา)
  • ลำตัวเอียงไปหาลูกเล็กน้อย
  • โดยระยะห่างไม่ควรเกินสองช่วงแขน
  การผายมือ
  การชี้จุดให้ลูกค้า
  • นิ้วตึง
  • นิ้วชิดกัน
  • แขนตึง
  • แขนให้เยื้องไปด้านหน้าเล็กน้อย
  • ขณะที่ผายมือไปทิศทางใดให้ละสายตาจากลูกค้าไปยังมือที่ผายอยู่นั้น โดยมือที่ผายนั้น ต้องใช้มือในลักษณะที่เปิดที่ข้างที่ไม่ปิดลาตัว
  Toyota อะฮ๊ะ Variety
 • มิถุนายน : การยืน การนั่ง

  การยืนเพื่อพร้อมบริการ
  • ยืนตรง ส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกกัน ประมาณ 3-4 นิ้ว
  • หญิง : ยืนแบบ 10.00 น และ 14.00 น
   ชาย : ยืนเท้าชิด หรือ V Shape
  • ขาตึง ลำตัวตรง
  • หลัง และไหล่ตรง
  • คอ และศีรษะตรง
  • มือประสาน โดยมือจับมือ หรือมือทับมือ
  • มือจับข้อมือ ขึ้นอยู่กับความถนัด ยกไว้บริเวณหัวเข็มขัดหรือสะดือ
  • ระยะห่างระหว่างเรากับลูกค้าไม่น้อยกว่าหนึ่งช่วงแขน

  การนั่ง

  • นำขาพับด้านหลัง ด้านที่ใกล้เก้าอี้ แตะกับเก้าอี้ข้างหนึ่งก่อน
  • ค่อยๆ นั่งลงไป โดยที่ไม่จับอะไร

  การนั่ง

  • ให้นั่งสามในสี่ของเก้าอี้
  • ใช้ขาด้านซ้าย ทับขาด้านขวา แล้วใช้เท้าขวาเกี่ยวที่ด้านหลัง
  • หลังตรง อกผายไหล่ผึ่ง
  • กรณีมีโต๊ะ ควรวางมือที่หน้าตักหรือ วางมือไว้บนโต๊ะ ประสานกัน หรือกุมมือ ไม่ค้ำโต๊ะ
  Toyota อะฮ๊ะ Variety
 • พฤษภาคม : ใบหน้า ทรงผม

  ใบหน้ายิ้ม แย้มแจ่มใส เป็นมิตร
  • ญ. แต่งหน้าแต่พองาม ไม่ฉูดฉาด
  • ญ. รวบผมให้เรียบร้อย ใช้กิ๊บติดผมสีสุภาพ
  • ญ./ช. เล็บสะอาด ไม่ยาวจนเกินไป
  • ช. ผมในระดับพอดี ไม่ไว้ผมยาว หวีเรียบ
  • เหมาะกับกาลเทศะ
  • เหมาะสมกับใบหน้า
  • ดูดี
  • สะอาด
  • เสริมบุคลิก
  • สดใส
  Toyota อะฮ๊ะ Variety
 • เมษายน : การแต่งกาย

  การแต่งกายที่ถูกต้อง
  • ควรแต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด
  • หากไม่มีเครื่องแบบพนักงานควรคำนึงถึงความสะอาด, เรียบ, สุภาพ และเรียบร้อย
  • ควรสวมรองเท้าหุ้มส้น ซึ่งมีสีสุภาพ เช่น สีดำ, สีน้ำตาลเข้ม
  Toyota อะฮ๊ะ Variety
 • มีนาคม : ไหว้ ทักทาย

  ยิ้มแย้มแจ่มใส ขณะสนทนาสบตาลูกค้า ขณะที่พูดคุย มีท่าทีกระตือรือร้น
  • ยิ้ม อะฮ้า
  • จังหวะที่ 1 ประนมมือยกขึ้นไว้ระดับอก
  • จังหวะที่ 2 ก้มหน้าลงน้อมไหล่ลงเล็กน้อยพร้อมกับยกมือขึ้นเล็กน้อย ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก
  • จังหวะที่ 3 นามือลงประสานกันพร้อมสบตา และ กล่าวทักทาย ว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” พร้อมพยักหน้าลงเล็กน้อย และ
  • ยิ้ม อะฮ้า
  Toyota อะฮ๊ะ Variety
 • กุมภาพันธ์ : การยิ้ม

  ยิ้มแย้มแจ่มใส ขณะสนทนาสบตาลูกค้า ขณะที่พูดคุย มีท่าทีกระตือรือร้น
  • จิตใจต้องแจ่มใส เบิกบาน ส่งผ่านทางแววตา
  • ไม่แจ่มใส ใจไม่สวย ยิ้มไม่สวย
  • ยิ้มที่มุมปากและเห็นฟัน แสดง ถึงความจริงใจ
  • ยิ้มอะฮ้า(ในใจ) พร้อมก้มศีรษะเล็กน้อย แสดงถึงความใส่ใจ
  • ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้วยไมตรีจิต
  • ยิ้มแย้มอย่างเป็นมิตรด้วยจิตเบิกบาน
  การสบตา / การประสานสายตา
  • สายตามองระหว่างคิ้ว มองแล้วละ มองแล้วละ มอง ‟ละ . มอง‟ ละ
  • ประมาณ 5-7 วินาที
  • หากไม่ละสายตาแปลว่าจ้อง ซึ่งถือเป็นการไม่ให้เกียรติ
  • ทุกครั้งที่สบสายตา ให้ตามองตรงไปยังลูกค้า ไม่มองด้วยหางตา
  Toyota อะฮ๊ะ Variety